Նախորդ Հրապարակում Հաւատացեալին Ապահովութիւնը՝ Անցեալէն, Ներկայէն եւ Ապագայէն (Հռոմայեցիս 8.31-39)
Յաջորդ Հրապարակում «[...] Ձեր Ոտքին Բոլոր Կոխած Տեղերը Ձեզի Պիտի Տամ [...]» (Յեսու 1.1-9)