Նախորդ Հրապարակում Օծութեան Փոխանցումը
Յաջորդ Հրապարակում Աստուած Մեր Հետն է՝ Էմմանուէլ