Նախորդ Հրապարակում Մարդոց Պէտքերուն Եւ Փափաքներուն Վրայ Կեդրոնացիր, Եւ Բնաւ Պակասը Պիտի Չունենաս Քու Պէտքիդ եւ Փափաքիդ
Յաջորդ Հրապարակում Խօսքը, Իշխանութիւնը եւ Մեր Մեծ Կարողութիւնը (Մարկոս 4.1-41)