Նախորդ Հրապարակում Յարաբերութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Ղուկասի Փափաքը Թէոփիլոսը Արձակելու