Նախորդ Հրապարակում Յարութիւնը Եւ Սուրբ Հոգին
Յաջորդ Հրապարակում Առաքելութեան Ինը Բանալիները (Մատթէոս 5.1-12)