Նախորդ Հրապարակում Իշխանութիւնը Աստուծմէ է
Յաջորդ Հրապարակում Իշխանութեան Զօրութիւնը