Նախորդ Հրապարակում Յիսուսի Արիւնը Կը Բողոքէ
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Նոր Կտակարանին Մէջ