Նախորդ Հրապարակում Համարձակութեամբ Մտնել Շնորհքի Աթոռին Առջեւ (Եբրայեցիս 4.16)
Յաջորդ Հրապարակում Չարին Ճամբան Եւ Արդարին Ճամբան (Սաղմոս 1)