Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին եւ Գործակցութիւնը Նոր Կտակարանին Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Դուք էք Աշխարհի Լոյսը