Նախորդ Հրապարակում Հնարաւորութիւն Կայ
Յաջորդ Հրապարակում Քրիստոսի Փառաւոր Յաղթութիւնը Սատանային Վրայ