Մեզի միացէ՛ք այս հիանալի բժշկութեան ճամբորդութեան մէջ եւ ականատես եղէք Աստուծոյ գործող զօրութեան Լենա Թեփերճեանին պատմութեան մէջ: Տասը տարի ան շարունակ կը տառապէր մնայուն ցաւէ եւ անկարող էր մարզանք ընելու, ծանր ապրանքներ շալկելու կամ նոյնիսկ առանց անհանգիստ ըլլալու քալելու, բայց Յունուար 8, 2023-ին հրաշալի բան մը պատահեցաւ ...

Նախորդ Հրապարակում Ժանեթին Ականջը եւ Աչքը կը Բժշկուին (արաբերէնով)
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութեան Ծառայութիւն Միացեալ Նահանգներուն Մէջ