Լուսինէ ուռեցք ունէր իր կոկորդին վրայ 12 տարեկանէն ի վեր եւ ան բժշկուեցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Անուշ Կը Վկայէ Ոտքի եւ Ծունկի Բժշկութեան Մասին
Յաջորդ Հրապարակում Պօղոս Բժշկուեցաւ Բազուկի Յարատեւ Ցաւէ Մը