Տէրը գիտութեան խօսքով յայտարարեց զանազան մարմիններու վրայէն ցաւերու արձակումը: Քրիսթերատիա բժշկուեցաւ մարմինին վրայ ունեցած ցաւերէն, որոնցմէ կը տառապէր տասը տարիներէ ի վեր: Գիտութեան խօսքին հռչակումէն ետք, անոր ամբողջ մարմինը սկսած էր քրտնիլ եւ ցաւը ամբողջութեամբ հեռացած էր իրմէ:

Նախորդ Հրապարակում Պիղծ Ոքիէ Ազատագրվող Կինը
Յաջորդ Հրապարակում Պիղծ Ոքիէ Ազատագրվող Կինը