Տանիէլլա TMJ ունէր, այսինքն Temporomandi-bular Joint Disorder , որ յօդերու  վերաբերող հարց մընէ: Ան իր կզակը ամբողջութեամբ բանալ չէր կրնար: Ան կը վկայէ, թէ երբ հովիւ Գէորգ գիտութեան խօսքը տուաւ, ան անմիջապէս բժշկուեցաւ եւ կրցաւ իր բերանը բանալ առանց որեւէ ցաւի:

Նախորդ Հրապարակում Կուրծքի Վանդակի Ոսկորի Կոտրուածք Մը Անմիջապէս Վերականգնեցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Կուրծքի Վանդակի Ոսկորի Կոտրուածք Մը Անմիջապէս Վերականգնեցաւ