Արթսիօմի երեք տարուան գլուխի ցաւը ամբողջութեամբ բժշկուեցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն