Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մանուկները եւ մանկապատանիները ունեցան միօրեայ համագումար մը, որուն ընթացքին խաղցան շատ խաղեր, փառաբանեցին Տէրը եւ ունեցան ընկերային պահեր:

Համաճարակը շատ ծանր էր մեր բոլոր մանուկներուն համար, եւ Տիրոջ ներկայութեան մէջ զիրար վայելելու համար իրարու քով գալը շատ կարեւոր է:

Եկէ՛ք միացէք մեզի յաջորդ անգամ:

Նախորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2021 - Պոսթոն
Յաջորդ Հրապարակում «Բաժնուած Աւետարանը»՝ Համագումար Եպիսկոպոս Ժոզեֆ Մաթթերային հետ