Սուրբ Հոգին մանրամասնօրէն կը յայտնէ Գոհարին ցաւին մասին ու զինք կը բժշկէ:

Նախորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն