🎶Ուրա՛խ լուր։🎶

Մեր վերջին ալպոմը, «Յիսուս Կեանքս Փոխեց» պատրաստ է եւ չափազանց ուրախ ենք ատիկա ձեզի հետ բաժնեկցելու։

🎧 Լսէ SoundCloud-ի վրայ
Յիսուս Կեանքս Փոխեց

🎧 Լսէ YouTube-ի վրայ
Յիսուս Կեանքս Փոխեց

🎧 Լսէ Anghami-ի վրայ
Յիսուս Կեանքս Փոխեց

Մի՛ մոռնար «Յիսուս կեանքս փոխեց»-ը բարեկամներուդ եւ ընտանիքիդ հետ բաժնեկցելու։ Վերջապէս, Ան կեանքդ փոխեց, այդպէս չէ՞։

 

Նախորդ Հրապարակում «Մարդիկ եւ Մշակոյթը» Բաժանմունքին Արձակումը
Յաջորդ Հրապարակում Մենք Sportify-ի վրայ ենք