Դիտեցէք Մանուկին այս գեղեցիկ վկայութիւնը, որ աւելի քան հինգ տարիէ ի վեր կը տառապէր ականջի ցաւէ եւ լսողութեան կորուստէ ։ Մանուկին լսողութիւնը անմիջապէս վերականգնուեցաւ Յիսուսի հզօր անունով, աղօթքի ընթացքին՝ Հովիւ Գէորգին տուած գիտութեան խօսքէն ետք:

Նախորդ Հրապարակում Արուսին Աչքին Բժշկութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Տալիտային Կեանքի Վկայութիւնը. Կեանքը Կարճ է