Մաքսիմին արմուկը վնասուած էր եւ ան երկու ամիսէ ի վեր միշտ կը ցաւէր:

Նախորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն