Քոյր մը կը վկայէ, թէ Տէրը բժշկեց զինք «միկրէն»ի ցաւէ, որմէ կը տառապէր 17 տարիներէ ի վեր եւ ծնօտի ոսկորի ցաւէ:

Նախորդ Հրապարակում Ականջի Խշշոց (Սուլոց եւ Ցաւ)՝ Անմիջապէս Բժշկուեցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Ականջի Խշշոց (Սուլոց եւ Ցաւ)՝ Անմիջապէս Բժշկուեցաւ