Նարկիզ քալելու եւ ծունկը ծռելու դժուարութիւն ունէր ինչպէս նաեւ ցաւ: Տէրը Իր բժշկարար զօրութեամբ այցելեց Նարկիզին եւ ան հիմա կրնայ հանգիստ քալել: Ան նաեւ ան բժշկուեցաւ ներքին գործարաններու հարցերէ:

Նախորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Ճաֆնայի (Սրի Լանքա) մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Ճաֆնայի (Սրի Լանքա) մէջ