Զուարթ ողնաշարի ցաւ ունէր եւ ողնաշարին վերի բաժինին վրայ ուռեցք կար: Ուռեցքը անմիջապէս անցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն