7 տարի առաջ Վրէժ կոտրած էր իր դաստակին ոսկորը եւ մինչեւ հիմա այդ ցաւը կը նեղէր զինք:

Նախորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Շնչառութեան Բժշկութիւն