Նախորդ Հրապարակում Երկու Տարուան Մէջ Առաջին Անգամ Ըլլալով Վարդուհի Իր Ձեռքը Կը Բարձրացնէ
Յաջորդ Հրապարակում Երկու Տարուան Մէջ Առաջին Անգամ Ըլլալով Վարդուհի Իր Ձեռքը Կը Բարձրացնէ