Գարոլինը կը վկայէ, թէ ի՛նչպէս Սուրբ Հոգին առաջնորդեց եւ փրկեց զինք անախորժ դէպքէ մը:

Նախորդ Հրապարակում Յասմիկ Երիկամունքի Բժշկութիւն Կը Ստանայ
Յաջորդ Հրապարակում Էնճիին Ձեռքի Բժշկութիւնը