Հինգշաբթի, 29 Հոկտեմբերին Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ պարի ծառայութեան խմբակը կազմակերպեց համագումար մը: Խումբը ուսումնասիրեց «Յիսուսի Համար Պարելը Յիսուսի Հանդէպ Մեր Սիրոյ Արտայայտութիւնն է» նիւթը պարի, պաշտամունքի, ընկերակցութեան, աշխատանքներու, սեմինարներու եւ երկրպագութեան պարի միջոցաւ:

Նախորդ Հրապարակում «Մոխիրի Տեղ՝ Փառք» Տիկիններու եւ Աղջիկներու Համագումար
Յաջորդ Հրապարակում Հայաստանում Տարեկան Համագումար 2021