Վազգէնը բժշկուեցաւ ոտքի ցաւէ, որմէ կը տառապէր մէկ ու կէս ամիսէ ի վեր:

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ձեռքի Ցաւէ
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ձեռքի Ցաւէ