Պետիկը բժշկուեցաւ ձեռքի ցաւէ, որ ունեցած էր արկածի պատճառով:

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ոտքի Ցաւէ
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ոտքի Ցաւէ