Իլհամը բժշկուեցաւ ոտքի ցաւէ:

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Թեւի Ցաւէ
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Թեւի Ցաւէ