Գէորգը բժշկուեցաւ թեւի ցաւէ, որմէ կը տառապէր վեց ամիսէ ի վեր:

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ոտքի Ցաւէ
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ոտքի Ցաւէ