Եարան՝ իրանցի կին մը, բժշկուեցաւ թեւի ցաւէ:

Նախորդ Հրապարակում Պրկուած Ձայնալարեր Օծութեան Տակ Կը Քակուին
Յաջորդ Հրապարակում Պրկուած Ձայնալարեր Օծութեան Տակ Կը Քակուին