Ճամնայի աջ ականջը չէր լսեր, Տիրոջ բժշկարար հպումին շնորհիւ ան հիմա բնական ձեւով կը լսէ:

Նախորդ Հրապարակում Պիղծ Ոքիէ Ազատագրվող Կինը
Յաջորդ Հրապարակում Պիղծ Ոքիէ Ազատագրվող Կինը