Ճամնայի աջ ականջը չէր լսեր, Տիրոջ բժշկարար հպումին շնորհիւ ան հիմա բնական ձեւով կը լսէ:

Նախորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Ճաֆնայի (Սրի Լանքա) մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Ճաֆնայի (Սրի Լանքա) մէջ