Վեր. Գէորգը եւ Հովիւ Վիգէնը մանրամասնօրէն կը քննարկեն թէ հաւատացեալը ի՛նչպէս կրնայ վարուիլ պիղծ ոգիներու հետ:

Կրնաք դիտել այս նիւթին հետ կապուած լման քարոզ մը «Ի'նչպէս Վարուիլ Դեւերուն Հետ»

Նախորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Խալիլ Աշքարի Հետ
Յաջորդ Հրապարակում Դեւերու Գործունէութեան Ամենատարածուած Նշանը: Վախը