Արմէն Յովսէփեանը կը վկայէ, թէ ինք ի՞նչպէս Աստուծոյ դարձաւ, ի՞նչպէս իր կեանքը փոխուեցաւ եւ ի՞նչպէս ինք ներկայիս Տիրոջ կը ծառայէ իր աշխատանքային ոլորտին մէջ:

Յաջորդ Հրապարակում Հարցազրոյց Պարգեւ Սուրեսին Հետ Պէյրութի Պայթումէն Ետք