Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցին, ISOMին միջոցով, կը տրամադրէ Աստուածաշունչի առցանց վիտէօ-դպրոց մը, որ անդամները արագ եւ ազդու կերպով կը դարձնէ առաջնորդներու:

🧑🏼‍🏫Լաւագոյն Դասախօսական Կազմին Անդամներէն են՝ Կիլպըրթ Պիլեզիքեան, Ճէք Հէյֆորտ, Ճոյս Մայըր, Ճոն Պըվիր եւ Մերլըն Հիքի:

📈 Համաշխարհային Ազդեցութիւն. 20,000 դպրոց 150 երկիրներու մէջ, աւելի քան 85 լեզուներով եւ աւելի քան 350,000 աշակերտ:

🗣️Դասերը կը տրուին արեւմտահայերէն, արեւելահայերէն եւ արաբերէն լեզուներով՝ անգլերէնի կողքին:

Արձանագրուեցէ՛ք հիմա եւ աճեցէք հաւատքի մէջ եւ իբրեւ ղեկավար:

Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար այցելեցէք https://www.solchurch.com/school#isom կայքէջը:

📞Հեռաձայնեցէք +961 70 238 651 թիւին

📧 Գրեցէք isom@solchurch.com ե-նամակի հասցէին

Նախորդ Հրապարակում Դասախօսութիւններու Շարք մը Դոկտ. Սթան Տիքովընի հետ Հայաստանի մէջ
Յաջորդ Հրապարակում «Աստուծոյ Երկրպագելու Կանչուած»` Տարեկան Համագումար