Նախորդ Հրապարակում Բժշկութիւն Ծնօտի Հարցէ, Որ Խօսելու Դժուարութիւն Կը Պատճառէր
Յաջորդ Հրապարակում Բժշկուած՝ ICFN-էն Սփռուած Աղօթքի Պահը Դիտած Ատեն