Ռիթա ոտքի ցաւ ունէր, բայց մինչ ան հեռատեսիլէն սփռուած աղօթքի պահին կը հետեւէր, Տէրը իր ծառային միջոցաւ գիտութեան խօսք տուաւ եւ Ռիթա բժշկուեցա՛ւ:

Նախորդ Հրապարակում Մաուլիտա Բժշկուեցաւ Կռնակի Ցաւէ Իսկ Ժամիլա Գլխու Ցաւէ
Յաջորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ