Ի՜նչ ուրախութիւն, Օ՜ ինչ խաղաղութիւն,
Ի՜նչ ուրախութիւն, Օ՜ ինչ խաղաղութիւն, Գերբնական հանգիստ:

Քեզ' կու տամ սիրտս ու հոգիս,
Տէր Յիսուս, Դուն ես իմ անգին,
Կը սիրեմ Քեզ,կը սիրեմ Քեզ, կը սիրեմ Քեզ, Տէր: Սրտիս մէջ Դուն պիտի բազմիս,
Կեանքիս մէջ Դուն պիտի փայլիս,
Պիտ' գովերգեմ, պիտ' գովերգեմ, պիտ' գովերգեմ, Տէր:

Ի՜նչ իմաստութիւն, Օ՜ ինչ ողորմութիւն,
Ի՜նչ իմաստութիւն , սուրբ ողորմութիւն,
Անվրէպ սէր, անվրէպ սէր:

Յաջորդ Հրապարակում Սաղմոս 139