Ո՞ւր երթամ քու Հոգիէդ
Քու երեսէդ ո՞ւր փախչիմ Տէր ես
եթէ երկինք ելլեմ, դժոխք անգամ անկողինս ընեմ

Ո՞ւր երթամ քու Հոգիէդ
Քու երեսէդ ո՞ւր փախչիմ Տէր ես
եթէ երկինք ելլեմ, դժոխք անգամ անկողինս ընեմ

Դուն հոն ես, Դուն հոն ես
Դուն հոն ես, Ո՜վ Իմ Տէր:

Դուն հոն ես, Դուն հոն ես
Դուն հոն ես, Ո՜վ Իմ Տէր:

Քննեցիր, զիս ճանչցար
Նստիլս, ելլելս դուն գիտես Տէր
Խորհուրդս հերուէն կ'իմանաս
Շաւիղներս, պարկիլս Դուն գիտես Տէր

Քննեցիր, զիս ճանչցար
Նստիլս, ելլելս դուն գիտես Տէր
Խորհուրդս հերուէն կ'իմանաս
Շաւիղներս, պարկիլս Դուն գիտես Տէր

Դուն հոն ես, Դուն հոն ես
Դուն հոն ես, Ո՜վ Իմ Տէր:

Դուն հոն ես, Դուն հոն ես
Դուն հոն ես, Ո՜վ Իմ Տէր:

Փորձէ զիս, քննէ սիրտս
Քննէ, գիտցիր մտածումներս
Փորձէ զիս, քննէ սիրտս
Քննէ, գիտցիր մտածումներս

Առաջնորդէ, Տէր առաջնորդէ
Յաւիտենականութեան:

Նախորդ Հրապարակում Իմ Անգին
Յաջորդ Հրապարակում Տէրն է իմ Հովիւը