Սուրբ Հոգին ի՞նչպէս յայտնեց Աստուծոյ ողջութիւնը եւ հայրութիւնը քու կեանքիդ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Փոլին Քէօմպէճեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Պատրաստ է, Դուն Պատրա՞ստ ես