Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Մարիան Խաչատուրեան
Յաջորդ Հրապարակում Երկարամեայ Սրունքի Ցաւը Անմիջապէս կը Բժշկուի - Փաթիլին Վկայութիւնը