Տասը ամիսէ ի վեր, Վրէժը կը տառապէր աջ ուսին վրայ եղող ցաւէն: Ան իր ձեռքը ուսին դրաւ եւ բժշկութիւն հռչակեց եւ երբ պատուելի Գէորգը իրեն համար աղօթեց, ան բժշկուեցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Սիմայի Զօրաւոր Գլխու Ցաւը Կ՛անցնի Խօսքը Հռչակուելէն Ետք
Յաջորդ Հրապարակում Սիմայի Զօրաւոր Գլխու Ցաւը Կ՛անցնի Խօսքը Հռչակուելէն Ետք