Սիման կը տառապէր զօրաւոր գլխացաւէ «սայնըս»ի պատճառավ եւ այդ մէկը անոր շատ նեղութիւն կը պատճառէր: Երբ պատուելին ներկաներուն թելադրեց, որ աղօթեն եւ հաւատան Յիսուսի,Սիմային ցաւը յանկարծ անհետացաւ:

Նախորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ
Յաջորդ Հրապարակում Վրէժ Իր Ձեռքը Դրաւ Իր Ցաւին Վրայ Հռչակումով եւ Բժշկուեցաւ