Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ պատանիները իրենց վկայութիւնները կը բաժնեկցին, թէ ի՞նչպէս Յիսուս յաղթութիւն բերաւ իրենց եւ իրենց ընտանիքներուն կեանքերէն ներս, ի՞նչպէս իրենք օրհնուեցան իրենց պայքարներուն եւ հարցերուն վրայ իրենց վայելած յաղթանակներով միայն շնորհիւ Անոր՝ Տէր Յիսուսի, որ մարդուն համար մեռաւ: Տէր Յիսուս զիրենք տարաւ պարտութենէ դէպի յաղթութիւն Իր յարութեան զօրութեամբ:

Նախորդ Հրապարակում Էնճիին Ձեռքի Բժշկութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Մարիա Քրքէսէրեան