Դուք կարող եք մտածել, որ Տեր Հիսուսը միայն որոշ մարդկանց է դիպչում բուժելու համար.  սակայն, Նրա սերը ու ողորմությունը բոլորի հանդեպ է: Դիտեք, թե ինչպես է Տեր Հիսուսը բժշկում Յուրիկի ոտքը 6 ամիս ծանր ցավից հետո:

Նախորդ Հրապարակում Ճենին կը Բժշկուի Քունքոսկրը Ենթածնօտին Կապող Յոդային Խանգարումէ
Յաջորդ Հրապարակում Սուզանան Բժշկուեցաւ Աչքի Երկամեայ Ցաւէն