Եկէք միասին դիտենք, թէ ի՛նչպէս մեր քոյրը աչքի բժշկութիւն ստացաւ, որպէսզի բոլորս միասին կանգնինք ակնկալութեամբ, քանի որ մեր Տէր Յիսուսի լոյսը այսօր եւս կը փայլի մեր միջոցաւ եւ Ան տակաւին հրաշքներ կը գործէ նոյնիսկ ամենամութ օրերուն:

Նախորդ Հրապարակում Յուրիկը Բուժվեց Ոտքի 6 Ամսվա Ուժեղ Ցավից
Յաջորդ Հրապարակում Ի՛նչպէս Սամուէլը եւ Կարինէն Վայելեցին Յիսուսի Բժշկարար Զօրութիւնը