Սիրելիներ, Մայիս 11-էն մինչեւ Մայիս 19, երեկոյեան ժամը 7-ին եկեղեցիէն ներս պիտի ունենանք Հոգեգալստեան աղօթք, բժշկութեան հետ կապուած: Կիրակի, Մայիս 20, առաւօտեան ժամը10:30-ին պիտի ունենանք Հոգեգալուստի յատուկ պաշտամունք:

Նախորդ Հրապարակում Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օր
Յաջորդ Հրապարակում Պենտէկոստէ 2018