Երեքշաբթի, 24 Ապրիլ 2018, երեկոյեան ժամը 7-ին, Կեանքի Աղբիւր Եղեկեցւոյ մէջ, Զալքա Մայրուղի:

Նախորդ Հրապարակում BC/AD 2018 - Լիբանանի Տօնախմբութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Տասը Օրեր մինչեւ Պենտէկոստէ