Սիրելիներ, Օգոստոս 2, 3 եւ 4-ին պիտի ունենանք մեր տարեկան համագումարը: 

Այս տարուան համագումարին նիւթերն են.

  1. Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը
  2. Քու Գոյութիւնդ
  3. Աշխարհի Կարգը (սիստեմը)
  4. Յաղթահարէ՛ Վախը
  5. Աստուած կը Մերժէ Քեզ Պահել Քու Հանգիստի Գօտիիդ Մէջ
  6. Դուն Քեզ Մարզէ՝ Աստուծոյ Միջամտութիւնը Տեսնելու Համար

Արձանագրութեան վերջնաժամկէտ՝ Յուլիս 15:

Նախորդ Հրապարակում Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օր
Յաջորդ Հրապարակում Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ Օծումը Երեւանի մէջ